Arkib Parlimen

Arkib Parlimen adalah arkib soalan dan jawapan lisan dari sesi-sesi Parlimen mengenai isu-isu yang penting. Soalan dan jawapan ini tidak menunjuk pandangan PSM tetapi berfungsi sebagai arkib untuk kegunaan rakyat.
 • SYABAS dan penswastaan air [090713-36]

  16 Aug 2013

  Tuan Tony Pua Kim Wee [Petaling Jaya Utara] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan: 

  (a)      jumlah geran dan pinjaman mudah yang telah diberikan kepada SYABAS sejak 2004; dan

  (b)      sebab geran dan pinjaman diberikan walaupun Kerajaan Persekutuan tidak perlu membiayai kos pembaharuan dan pembaikan paip dalam perjanjian konsesi penswastaan air.

   

  JAWAPAN

   

  Tuan Yang Di Pertua,

   

 • PAAB Selangor [080713-65]

  9 Aug 2013

  YB Tuan Tony Pua Kiam Wee [Petaling Jaya Utara] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan:

   

  (a)   nilai dan sebab PAAB mengambil alih pinjaman bon syarikat-syarikat air di Selangor; dan

   

  (b)   pelan pembayaran balik pinjaman bon kepada PAAB oleh syarikat-syarikat tersebut dan jumlah yang telah dibayar.

   

  JAWAPAN

   

  Tuan Yang Di Pertua,

   

 • SYABAS dan NRW (non revenue water) [030713-62]

  31 Jul 2013

  Tan Sri Dato' Seri Abdul Khalid bin Ibrahim [Bandar Tun Razak] minta MENTERI TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR menyatakan apakah usaha Kerajaan Persekutuan sebagai salah satu pihak konsesi air Selangor bagi memastikan Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS) menurunkan kadar air tidak berhasil (non-revenue water atau NRW) kepada 20 peratus pada tahun 2012 seperti termaktub dalam perjanjian tersebut.

   

  JAWAPAN

   

  Tuan Yang Di-Pertua,