Arkib Parlimen

Arkib Parlimen adalah arkib soalan dan jawapan lisan dari sesi-sesi Parlimen mengenai isu-isu yang penting. Soalan dan jawapan ini tidak menunjuk pandangan PSM tetapi berfungsi sebagai arkib untuk kegunaan rakyat.
 • Pengurusan sisa toksik kilang Lynas [030713-46]

  Tuan Su Keong Siong minta MENTERI SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI menyatakan langkah-langkah Kerajaan untuk memastikan syarikat perlombongan nadir bumi, Lynas Sdn Bhd mengeksport keluar semaua sisa toksik radioaktif hasil pemprosesan nadir bumi di kilang Gebeng. Adakah AELB akan membatalkan lesen pemprosesan sementara (Temporary Operating License) atas kegagalan syarikat Lynas Sdn Bhd untuk mengeksport keluar sisa toksik radioaktif tersebut.

   

  JAWAPAN

   

  Tuan Yang Di-Pertua,

   

 • Pembinaan loji tenaga nuklear [260613-18]

  Charles Anthony a/l R. Santiago [Klang] minta PERDANA MENTERI menyatakan status kini dalam merealisasikan pembinaan dua oji tenaga nuklear. Adakah pihak Kerajaan telah mengenal pasti lokasi-lokasinya dan adakah Kementerian merancang untuk mengadakan perundingan awam di kawasan-kawasan ini.

   

  JAWAPAN

   

  Tuan Yang di-Pertua,