RUU355

  • 24 Nov 2016
    1. Adalah hak tiap komuniti di Malaysia untuk menentukan kaedah komuniti itu ingin mengamalkan agamanya. Tetapi tiap komuniti juga bertanggungjawab...

Kategori