Sistem kapitalis Malaysia diwarisi daripada golongan kolonial oleh golongan elit Malaysia.

Kita perlu menjadikan aset-aset negara yang diswastakan pada zaman Mahathir seperti air, tanah dan tenaga kerana mereka adalah milik orang Malaysia bukannya kapitalis tempatan dan luar. Ini senang dilakukan kerana kebanyakan aset ini dikawal oleh syarikat-syarikat berkaitan kerajaan (GLC). Syarikat-syarikat ini patut terbuka kepada kawalan demokratik warga Malaysia dan perlu melaksanakan polisi buruh dan alam sekitar yang baik.

Pendapatan Petronas perlu dilabur dalam dana kekayaan berdaulat sebagai dana pencen untuk
generasi akan datang dan negeri-negeri penghasil petroleum bukannya dihabiskan oleh pemimpin-pemimpin tidak bertanggungjawab. Kita perlukan sektor kesihatan awam, perumahan, pendidikan, pengangkutan termasuk lebuh raya yang telah diswastakan kepada kapitalis kroni. Perusahaan kecil dan sederhana, petani dan nelayan patut diberi sokongan yang mencukupi untuk membangunkan pengeluaran industri dan makanan tempatan.

Ekonomi Untuk Ramai