Kita tidak mewarisi Bumi ini daripada moyang kita. Kita meminjamnya daripada anak-anak kita. –Pepatah Orang Asli Amerika.

Unjuran pertumbuhan kota tidak mampan. Terlalu banyak tekanan diletakkan atas persekitaran kita. Kita perlu bertindak dengan serius jika hendak mengelak bencana alam dengan;

  • Mengurus bahan buangan yang kita hasilkan – kurangkan, kitar semula dan pelupusan yang baik
  • Menyekat proses industri yang menyebabkan pencemaran yang banyak
  • Pemeliharaan biodiversiti
  • Pengurangan gas rumah hijau

 

Cabaran kita ialah…

[WPSM_AC id=4518]