housing-for-all

Peningkatan harga rumah menjadikannya amat sukar bagi rakyat Malaysia biasa untuk membeli rumah di kawasan bandar.

Timbalan Perdana Menteri kita pada Oktober 2013 menyatakan bahawa rakyat Malaysia yang sekarang bergaji RM 10,000 sebulan pun akan berasa susah untuk membayar pinjaman rumah mereka. Sekarang terdapat pembangunan pesat dan lambakan rumah di Malaysia. Akan tetapi bekalan rumah berharga berpatutan amat kecil jika dibandingkan dengan permintaan.

Kita menganggar bahawa 75 % daripada 1.7 juta keluarga yang belum lagi memiliki rumah sendiri berpendapatan kurang daripada RM 3000 sebulan manakala yang lain berpendapatan di antara RM 3000 sehingga RM 5000. Kebanyakan daripada mereka tidak mampu membayar bayaran untuk skema PRIMA. Malah untuk graduan yang berpendapatan sebanyak golongan berpendapatan tengah 40% (M40) iaitu sebanyak RM 3045 sehingga RM 6955 pun skema PRIMA terlalu membebankan.

[WPSM_AC id=4515]

Bacaan Lanjut:

4 Ladang Putrajaya