Sivaranjani @ Jani

Sivaranjani @ Jani

Sivaranjani, biasanya dikenali sebagai Jenny, telah menjadi aktivis pelajar sejak zaman kampusnya di UKM, Bangi dan kemudian memainkan peranan aktif di Pusat Pembangunan Komuniti. Dia adalah aktivis yang komited, bekerja selama beberapa tahun sebagai staff sepenuh masa dalam parti. Seorang pekerja kempen yang berpengalaman dan tidak mempunyai batasan untuk menyatakan pandangannya. Dia sangat berperan dalam keberhasilan dua kempen PSM nasional, iaitu Kempen Gaji Minimum dan Skim Insurans Pekerja, yang baru diperkenalkan oleh kerajaan. Beliau kini merupakan koordinator Biro Pekerja Nasional PSM dan Setiausaha Cawangan Klang.

More Staff

Arveent Kathirtchelvan

Arveent Kathirtchelvan

Arutchelvan

Arutchelvan

BAWANI KS

BAWANI KS

SOH SOOK HWA

SOH SOOK HWA