Soh Sook Hwa

Soh Sook Hwa

Saudari Sook Hwa, graduan Universiti Sains Malaysia jurusan Kewartawanan merupakan Aktivis Mahasiswa pertama yang mencabar AUKU di mahkamah pada tahun 2005. Beliau menyertai PSM pada 2009 dan telah menubuhkan cawangan Bayan Baru, cawangan pertama PSM di Pulau Pinang bersama dengan aktivis tempatan yang lain. Buat masa kini, Sook Hwa aktif di Kuala Lumpur.

More Staff

Huei Ting

Huei Ting

Bawani KS

Bawani KS

Aduka Khairul

Aduka Khairul

Parameiswary Elumalai

Parameiswary Elumalai