Tibanya masa laksana pembaharuan undang-undang yang jamin hak berkesatuan untuk pekerja – PSM sambut baik cadangan pindaan terhadap Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967

Tibanya masa laksana pembaharuan undang-undang yang jamin hak berkesatuan untuk pekerja – PSM sambut baik cadangan pindaan terhadap Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967

oleh M. Sivaranjani

Pada 22 Ogos 2019, satu sesi taklimat telah dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja dan Jabatan Perhubungan Perusahaan (JPP) Selangor untuk membentangkan cadangan pindaan terhadap Akta Kesatuan Sekerja 1959 dan Akta Perhubungan Perusahaan 1967.

Parti Sosialis Malaysia (PSM) menyambut baik cadangan pindaan tersebut kerana pindaan-pindaan ini akan membantu pekerja dalam menubuhkan kesatuan sekerja di tempat kerja mereka dan menghalang pemangsaan ahli-ahli kesatuan. Pada masa sekarang, dengan hanya 6% pekerja menganggotai kesatuan, warga pekerja mempunyai kuasa tawar-menawar yang sangat rendah, dan ini menyebabkan mereka kekal dengan gaJi yang rendah, faedah pekerjaan yang minimum dan terus kehilangan hak-hak asas seorang pekerja.

Dalam situasi sekarang, kebanyakan pekerja, terutamanya dalam sektor perkhidmatan dan informal, sukar diorganisasikan untuk membentuk kesatuan kerana terma kerja, kontrak tempoh tetap, bilangan pekerja yang kecil, lokasi kerja , penyumberan luar (outsourcing) kerja dan sebagainya . Dengan pindaan ini, sesebuah kesatuan kerja umum boleh ditubuhkan untuk mewakili pekerja dari pelbagai sektor dan tred (pekerjaan). Apabila mereka diwakili oleh kesatuan, maka kejadian eksploitasi oleh majikan dapat dicabar dan hak mereka akan terpelihara.

Pindaan yang dicadangkan dalam Akta Kesatuan Sekerja 1959, iaitu mengurangkan kuasa Menteri dan Ketua Pengarah Kesatuan Sekerja (KPKS) dalam isu-isu penubuhan kesatuan dan penolakan pendaftaran kesatuan, akan menggalakkan lebih ramai pekerja datang ke hadapan untuk menubuhkan kesatuan. Birokrasi Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja atau kuasa budi bicara KPKS dan Menteri dicadangkan untuk dimansuhkan.

Pindaan juga dilakukan supaya lebih dari satu kesatuan boleh ditubuhkan di suatu tempat pekerjaan. Maka, cadangan pindaan untuk membenarkan penubuhan lebih daripada satu kesatuan akan menggalakkan pekerja menolak kesatuan yang tidak berjuang untuk mereka dan menubuhkan kesatuan yang baru. Dalam suasana persaingan yang sihat ini, kesatuan yang betul-betul berjuang untuk kepentingan pekerja akan mendapat sokongan. Selaras dengan standard Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO), pihak Kementerian Sumber Manusia membawa pindaan-pindaan tersebut selaras dengan prinsip hak kebebasan untuk menganjurkan dan menyertai kesatuan.

Cadangan pindaan dalam Akta Kesatuan Sekerja 1959 yang lain adalah seperti berikut:

 • Syarat untuk melancarkan mogok dan tutup pintu (lock down) dilonggarkan dan hukuman untuk pelanggarannya dipinda. Dalam Akta Kesatuan Sekerja sekarang, jika didapati tidak mengikut syarat, maka pekerja boleh dihukum penjara dan perkara ini memang menghalang pekerja untuk mengorganisasi mogok atau tutup pintu apabila majikan bertindak tidak adil di tempat kerja. Dalam cadangan pindaan terbaru, hukuman penjara dimansuhkan. Hanya denda akan dikenakan.
 • Keanggotaan kesatuan sekerja diperluaskan kepada mereka yang telah bersara, digantung kerja dan berhentikan kerja. Ini akan membolehkan ahli kesatuan bergiat aktif dalam aktiviti sehingga mereka dapat keadilan daripada pemangsaan majikan.
 • Pekerja yang menganggotai mana-mana parti politik dibenarkan untuk menjadi pegawai kesatuan sekerja. Cadangan ini baik untuk menghindari diskriminasi pekerja yang merupakan ahli parti politik daripada menjadi pegawai kesatuan sepertimana wujud sekarang.
 • Kesatuan sekerja dibenarkan untuk bergabung dengan mana-mana kesatuan sekerja lain tanpa tertakluk pada sekatan keserupaan (similarity).
 • Kesatuan sekerja dibenarkan memindahkan perjanjian-perjanjian (transfer of engagements) kepada mana-mana kesatuan lain tanpa tertakluk pada sekatan keserupaan.
 • Syarat pindaan peraturan yang melibatkan kenaikan yuran bulanan dan mengurangkan faedah anggota kesatuan dilonggarkan kepada lebih daripada separuh undi yang dipulangkan bersetuju terhadap pindaan.
 • Penubuhan persekutuan kesatuan sekerja tidak lagi tertakluk kepada prinsip keserupaan tred, pekerjaan atau industri.

Seterusnya, beberapa cadangan pindaan untuk Akta Perhububungan Perusahaan 1967 juga dibentang. Salah satunya adalah mewujudkan Mahkamah Rayuan Pekerjaan (EAC). Apabila pekerja kalah di Mahkamah Perusahaan, keputusan tersebut boleh dicabar di Mahkamah Rayuan Pekerjaan. Sekarang, pekerja harus melalui proses Mahkamah Sivil yang memakan kos yang tinggi. Bagi membantu pekerja dalam hal berkaitan kos dan mempercepatkan penyelesaian, Mahkamah Rayuan Pekerjaan dicadangkan. PSM berpendapat ini adalah satu langkah yang akan memanfaatkan pekerja yang sentiasa dimangsakan dan kebanyakan masa mereka berputus asa kerana tidak dapat menampung kos atau sanggup mengharungi tempoh masa yang lama sehingga kes selesai.

Cadangan pindaan seterusnya adalah mewujudkan satu peruntukan baru di bawah Seksyen 12A, iaitu “preference ballot” (undi pilihan). Dalam keadaan wujud lebih daripada satu kesatuan sekerja di suatu tempat pekerjaan, hanya satu kesatuan sekerja dibenarkan membuat perjanjian bersama (CA) dengan majikan. Bagi memilih satu kesatuan yang layak untuk membuat CA, sistem “preference ballot” akan digunakan. Ini bermaksud kesatuan yang mendapat sokongan undi tertinggi akan berhak mewakili pekerja dalam perundingan kolektif.

Selain itu, terdapat cadangan pindaan terdapat Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dalam Seksyen 13(3), di mana kesatuan sekerja dibenarkan untuk berbincang dengan majikan semasa perundingan kolektif secara umum tentang hal kenaikan pangkat, pertukaran, pengambilan pekerja, penamatan perkhidmatan akibat lebihan tenaga kerja, pembuangan kerja dan pemulihan kerja serta agihan tugas. Kesatuan sekerja sekarang ini tiada hak untuk merundingkan hal-hal ini yang sebelum ini dianggap sebagai budi bicara dan kuasa mutlak majikan.

Berikut adalah pindaan-pindaan lain yang dicadangkan di bawah Akta Perhubungan Perusahaan 1967:

 1. Kuasa budi bicara Menteri untuk merujuk atau tidak merujuk sesuatu kes pembuangan akan dipindahkan kepada Ketua Pengarah Perhubungan Perusahaan (KPPP). Kuasa Menteri untuk memutuskan isu pengiktirafan kesatuan sekerja akan dipindahkan kepada KPPP.
 1. Kes pertikaian perusahaan mengenai keengganan majikan memulakan perjanjian kolektif hanya boleh dirujuk ke Mahkamah Perusahaan atas persetujuan bersama pihak yang terlibat kecuali dalam 4 keadaan, iaitu:
 • Kes yang melibatkan perjanjian kolektif yang pertama;
 • Kes yang melibatkan perkhidmatan perlu (Jaduan Pertama);
 • Kes yang menyebabkan “acute crisis” jika tidak diselesaikan segera;
 • Pihak yang terlibat tidak bertindak secara “good faith” dalam menyelesaikan pertikaian yang perlu.
 1. Memberi kuasa kepada Mahkamah Perusahaan
 • Untuk mendengar dan memutuskan tarikh pembuangan kerja sebenar sekiranya tarikh pembuangan kerja yang dirujuk oleh KPPP kepada Mahkamah dipertikaikan oleh pihak yang terlibat di bawah Seksyen 29.
 • Mengenakan faedah ke atas award yang melibatkan kewangan (maksimum 8% setahun) – Seksyen 30 (1A)
 • Mahkamah Perusahaan tidak terikat kepada Jadual Kedua sekiranya sesuatu kes pembuangan kerja melibatkan perlanggaran terhadap Seksyen 4, 5 atau 7 – Seksyen 30 (6A)
 • Memansuhkan peruntukan di bawah subseksyen 30(7) bagi memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah Perusahaan untuk menetapkan tarikh ke belakang sesuatu award tanpa terikat lagi kepada tempoh maksimum 6 bulan – Seksyen 30(7).
 1. Membenarkan pekerja-pekerja Badan Berkanun Persekutuan (BBP) mengemukakan representasi pemulihan kerja di bawah Seksyen 20. Cadangan pindaan ini akan membenarkan pekerja-pekerja dalam 7 buah agensi Badan Berkanun Persekutuan berikut untuk mengemukakan tuntutan di bawah Seksyen 20:
 • Lembaga Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
 • Lembaga Hasil Dalam Negeri
 • Lembaga Tabung Angkatan Tentera
 • Lembaga Tabung Haji
 • Pertubuhan Keselamatan Sosial
 • Bank Simpanan Nasional
 • Perbadanan Hal Ehwal Bekas Angkatan Tentera (PERHEBAT)
 1. Waris terdekat boleh menikmati bayaran pampasan yang diputuskan oleh Mahkamah Perusahaan. Memberi kuasa kepada Mahkamah untuk memerintahkan gaji ke belakang atau pampasan sebagai ganti kepada pemulihan kerja dibayar kepada waris terdekat apabila pekerja meninggal dunia – Seksyen 30(6B).

Secara keseluruhannya, PSM mengucapkan tahniah kepada pihak Kementerian Sumber Manusia yang berani membawa cadangan pindaan undang-undang ini yang akan membuka ruang kepada lebih ramai pekerja menubuhkan kesatuan dan secara bersama mereka boleh bersuara dengan berani apabila berlaku penindasan di tempat kerja. Kami amat berharap pindaan-pindaan ini akan dibawa ke Parlimen secepat mungkin dan dilaksanakan secepat mungkin.

==========

M. Sivaranjani ialah Ahli Jawatankuasa Pusat Parti Sosialis Malaysia (PSM) merangkap Penyelaras Biro Pekerja PSM.

New housing scheme only fattens developers, not helping buyers

New housing scheme only fattens developers, not helping buyers

Source: The Leaders Online

PUCHONG: Parti Sosialis Malaysia (PSM) today slammed Bank Negara for not addressing the fundamental issue revolving around the lack of home ownership among Malaysians.

In a statement today, PSM secretary general A Sivarajan said that the main reason why many could not own a house was due to low wages and exorbitant prices of homes.

“The government data itself recommends that if a family earns RM3,000 a month, they can only afford to buy a house three times their pay, or about RM108,000.

“But instead of addressing the issue of low wages and skyrocketing house prices, Bank Negara is only easing loan application for the people. This will not solve the problem. It will only fatten developers’ bank accounts,” he said.

Recently, Bank Negara expanded the eligibility criteria for those seeking to purchase property under the RM1 billion Fund for Affordable Homes.

Effective Sept 1, individuals planning to apply for financing to purchase affordable houses would be eligible to do so if they have a maximum monthly household income of RM4,360, up 86% from the earlier threshold income level of RM2,300 per month.

Plus, the maximum property price will be increased to RM300,000 from RM150,000. These new terms would help buyers from this income group to obtain financing to purchase their first house.

Hurling brickbats on the new initiative, Sivarajan said that the new move would put house buyers in further debt, especially those under the B40 group.

He also said the new initiative would only help the middle class, who can afford to purchase a house worth RM300,000.

“The RM 1 billion allocation will not help the lower income people, who only earn a paltry sum between RM1,100 and RM2,000,” he said.

Sivarajan also accused the government of only helping the developers,  in order to help the latter sell their homes at exorbitant price.

“Bank Negara itself had said that 68% of the houses built remain unsold due to mismatch between supply and demand as developers continue to sell them at exorbitant prices.

“This new move will only embolden developers, as it will not provide any incentive for them to reduce their prices.

“As a result, developers will continue building homes which are out of reach for Malaysians, especially among the B40 group,” he said.

As a solution, the PSM leader urged Bank Negara to focus on building homes worth RM100,000 and below; and get government linked companies such as Khazanah Nasional Berhad to embark on such projects.

“And stop helping private developers who only think about making money and failed to commit themselves in providing affordable homes for Malaysians.

‘The government should not lose their focus; which is to help working class Malaysians to own quality homes at affordable price,” said Sivarajan.

By G Vinod

The Meaning of Empowerment

The Meaning of Empowerment

By Arveent Kathirtchelvan

I had the express pleasure of working with the Allied Aeronautics Training Centre Students’ Union (AATCSU) from when it was only a concept in the minds of a few proactive, socially conscious students, until it was established properly and, now, it has grown to win in its struggle through negotiations between student leaders, the Ministry of Human Resources and the AATC management. This was my first experience in handling a social case with the Parti Sosialis Malaysia and I am grateful that I could learn the process from the capable hands of comrade Sharan Raj, a central committee member of the party.

Reflecting on the past few months, there are a few points that stand out to me with regards to how the party helps those in need and, more interestingly, how they help themselves. As socialists, the prevailing thought at the forefront of our consciousness is the empowerment of groups who are suppressed. However, those new to the process, as I am, are sometimes not really clear on what empowerment means. Seeing it unfold in front of my eyes taught me how it is supposed to look, and the mentality necessary for those trying to help these groups.

The AATCSU Experience

In the beginning of PSM’s involvement with what will eventually become the AATCSU, several AATC students approached PSM seeking assistance. The main issue was that the college management promised to arrange for PTPK loans to pay for the students’ fees. The students, most of whom are from a lower income bracket, relied on this guarantee to enrol as the interest rate and the payback instalment amount are low for these loans. Years on and 6 batches of student intakes later, the whole cohort had studied without paying a single sen, but the loans weren’t coming. The college management then asked for students to apply for Affin Bank Personal Loans with a near 8% interest rate. This was an unacceptable arrangement for the students and they began to look for a way out of it.

We saw that the students were interested in a holistic solution. There was no division based on race or religion, nor did the students look out only for their individual benefit. They considered themselves to be a united front, each equal to the other, and were willing to fight for what was promised to them. A preliminary organization structure was laid out, with the initial small group of students spreading out to talk to their classmates, batch by batch. Week by week, the number of students committed to organization grew. After a while, the leadership structure of the growing union solidified, from chairperson to secretary to committee members assigned to their respective batches.

Soon, the time came to call a town hall discussion. The first attempt was a failure. The number of students who came were not more than half of the entire cohort. For those who did, Sharan led a post-mortem that identified challenges in reaching out to the other students and how much work really needs to be done in explaining to them what the union represented. The students were resolved to go back to square one. More organizing and more ground work were undertaken. The committee more seriously focused on getting the attendance numbers up. A date was fixed for the next town hall.

When it came, as I pulled-up to the venue, the crowd was burgeoning. Already, the total number of students seemed to easily double that of the first town hall. There was a desk prepared with registers listing those who had agreed to attend, being ticked-off one-by-one as they came in. When the meeting started, the target of getting more than half of the entire AATC student body to attend was easily achieved. This group seemed clear on their intentions. They were there to stand as one to solve their problems together. The preliminary committee was pulled up in front of the attendees and were voted on. Some of the committee was replaced, new positions were added and the composition of the committee, in terms of race and gender, was made diverse.

Following this success, a letter was drafted to the management detailing the students’ demands. Amongst these were the preparation of the PTPK loans and discontinuation of the lack of engagement with students before decision-making on the part of the management. A meeting was requested by the student union with the management to begin negotiations on these matters. When the letter was hand-delivered, the management received it and asked for a few days to go through it before responding.

The following Monday, both the chairperson and secretary of the union were dismissed from AATC. The rest of the union were informed of this that morning. Afternoon came and over 90 students went to the ground to protest this decision. They occupied their training centre and demanded for their fellow students to be reinstated. The unity shown by the union members was shocking and refreshing. Weeks of talking about each other as part of the same class struggle was realized in an instant when the might of the management was exerted. It was awe-inspiring.

More so when some of them were taken to the Kelana Jaya Police Station, the rest of the students gathered in front and waited for hours until they were released. Students of all races coming together with the sole intention of getting their own released. Even when there were certain outside forces trying to inject a racial perspective into them at that time, the students stayed firm. Close to 10 pm, the detained students, alongside Sharan, were released. The students rejoiced.

Members of the AATC Student Union meeting with Human Resources Minister, M. Kulasegaran

Two days later, a meeting was arranged between the students, AATC management and the Ministry of Human Resources. Minister M. Kulasegaran acted in favour of the students and assisted them to achieve a mutually beneficial outcome. The students asked for the reinstatement of their dismissed chairperson and secretary, the arrangement of PTPK loans for them and the re-enrollment of fellow students who had earlier left AATC due to the lack of a good financing option. All three demands were agreed to. The student union had won.

An Analysis

So, to review, how do we analyse the experience of this union? Oftentimes, we judge society to be filled with racially-biased individuals who can never be united. However, this togetherness is clear in the AATC Students’ Union which is multiracial but moves as one. We need to understand that the type of organization is key. What I mean by this is, they union was organized around a class struggle. There was an oppressive class in the management and an oppressed class in the students. This was understood clearly. Race was nowhere near the foundations of this union.

There is also the perception that students and other suppressed social classes, like lorry drivers and plantation workers, are not capable of organizing themselves. Our experience with the AATCSU proves this wrong. Most of the work was done by the students themselves, from explaining their stance to other students, ensuring the racial divide does not set in until getting students to come to the ground to openly protest.

This was no radicalization. This was realization of the innate talents of the students themselves. They were determined and worked hard to prepare themselves to solve their own problems. This is empowerment. You don’t have to give hand-outs, just a conducive environment for affected individuals to organize and find amicable solutions to their issues. This approach is clear in PSM’s other work as well. From unfairly retrenched workers to plantation workers being evicted from their houses, PSM’s approach in class-based organization isn’t only effective but is sustainable as there is true ownership of those being organized themselves in the process.

As we near Merdeka, many quarters throughout the nation are calling it the least joyful of all. Political parties and NGOs instigate racial sentiments, the people are beginning to tire of the deep cracks within our society. Yet, in AATCSU, we can see hope burning brightly. Their model uplifted their community effectively, their unity forged far from the deep clutches of racial sentiments. Proof, again, that through a class-based approach, not only can we stand against oppressors and achieve what we seek but we can do it as a united front with no division between us. AATCSU has taught all of us a lesson in these trying times. Will we care to listen? Happy Merdeka, Malaysia.

Arveent Kathirtchelvan is a committee member of Parti Sosialis Malaysia, Youth Wing

Peparu dunia sedang dibakar

Peparu dunia sedang dibakar

Hutan Amazon, hutan hujan tropika terbesar di dunia yang meliputi meliputi kawasan yang meluas di negara Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana dan Suriname, sedang dilanda kebakaran yang serius, khususnya di kawasan hutan yang terletak di dalam negara Brazil. Kebakaran Huutan Amazon di Brazil, bukan sahaja memberi impak kepada alam sekitar di benua Amerika Latin, tetapi juga sedang mengancam bumi kita yang sudah pun menghadapi krisis iklim yang membimbangkan.

Pada ketika ini, beribu kebakaran sedang terjadi di kawasan Hutan Amazon, dengan negeri-negeri di bahagian utara Brazil seperti Roraima, Acre, Rondônia dan Amazonas, mengalami kesan yang paling teruk akibat daripada kebakaran-kebakaran ini.

Menurut angka rasmi, lebih 75,000 kebakaran hutan telah direkodkan di Brazil untuk 8 bulan pertama tahun ini, satu angka yang paling tinggi sejak tahun 2013, dan jauh tinggi berbanding 40,000 kebakaran dalam tempoh yang sama pada tahun 2018. Kebakaran hutan di kawasan Amazon adalah sesuatu yang biasa ketika musim kemarau dari bulan Julai hingga Oktober setiap tahun. Kebakaran ini boleh berpunca daripada alam semulajadi seperti sambaran kilat, tetapi juga boleh disebabkan oleh aktiviti pembalakan dan pembukaan tanah untuk pertanian. Presiden Brazil Jair Bolsonaro yang mengambilalih kuasa sejak 1 Januari 2019 telah memainkan peranan aktif dalam menggalakkan aktiviti penebangan pokok di kawasan Amazon.

Kebakaran hebat di Hutan Amazon, bukan sahaja sedang memusnahkan khazanah alam yang begitu kaya di Bumi kita, tetapi juga sedang melepaskan karbon yang begitu banyak ke dalam atmosfera Bumi kita dan “menyumbang” kepada krisis iklim yang semakin teruk.

Bolonaro, seorang ahli politik pelampau kanan yang mempermainkan sentimen perkauman dan politik kebencian untuk berkuasa, telah melaksanakan dasar yang mengancam alam sekitar dan kehidupan masyarakat orang asal di Brazil. Kerajaan pimpinan Bolsorano telah menarik balik langkah-langkah penguatkuasaan terhadap pembukaan hutan secara haram di kawasan hutan terlindung.

Malah, ketika berkempen untuk Pilihanraya Presiden pada tahun lepas lagi, Bolsonaro telah mengatakan bahawa tanah hutan perlindungan yang luas merupakan halangan kepada pertumbuhan ekonomi dan berjanji untuk membukannya bagi eksploitasi komersial.

Dasar yang dibawa oleh Bolsonaro adalah menukar tanah awam yang sepatutnya untuk kepentingan semua orang kepada tanah swasta yang menguntungkan segelintir kecil kapitalis. Kebanyakan tanah awam di Brazil terletak di Hutan Amazon, termasuk tanah awam di mana masyarakat orang asal berhak untuk menggunakaannya dan tanah kegunaan kolektif oleh quilombola (orang keturunan hamba dari Afrika yang berjaya memenangkan hak tanah mereka). Kerajaan Bolsonaro sedang meningkatkan usaha untuk membuka tanah yang diduduki oleh masyarakat orang asli dan kawasan perlindungan hutan, untuk menjadikan tanah yang luas ini sebagai ladang penternakan, ladang tanaman soya dan lombong mineral. Bolsonaro langsung tidak mempedulikan alam sekitar dan masyarakat akar umbi, kerana hasratnya adalah mempertahankan kepentingan golongan kapitalis Brazil dengan apa jua cara, termasuk menghancurkan paru-paru hijau yang terbesar di dunia.

Kebakaran yang sedang memusnahkan hutan di Brazil sekarang ini, bukannya sesuatu yang semula jadi, tetapi adalah produk dasar kerajaan Brazil yang mengetepikan alam sekitar. Amat ternyata sekali, Bolsonaro bukan sahaja ancaman kepada rakyat Brazil, tetapi ancaman hebat kepada Bumi kita!

20190823 - amazonia

PSM: Don’t mobilise based on race and religion

PSM: Don’t mobilise based on race and religion

Source: Malaysiakini
Parti Sosialis Malaysia is strongly urging Malaysians not to rally behind causes which are based on race or religion.

“It is our opinion that all parties pushing for a single ethnic or religion mobilisation in the coming weeks should take one step back because these actions are not going to do anything good for the future of Malaysia,” said PSM deputy chairperson S Arutchelvan (photo, above) in a statement today.

“Single ethnic-religious mobilisation will only result in people attacking each other and then calling others racist. This will further divide and widen the gap. PSM will not encourage its members to participate in this mobilisation,” he said.

In recent weeks, a number of polarising issues have surfaced including the continued presence of wanted preacher Dr Zakir Naik who has been accused of making racially-charged speeches.

There was also a fierce debate over the proposed introduction of the khat script for vernacular schools and plans to amend the Selangor constitution to allow for the unilateral conversion of minors.

In this heated environment, Syahredzan Johan, an aide to DAP leader Lim Kit Siang, even received a death threat on Wednesday night after calling for Zakir Naik’s permanent resident status to be revoked.

“We should be advocating for mobilisation of all races and religious groups in one rally towards peace or common interests.”

“It is better for our energy to be preserved to fight for issues which concern all of us on the issues of job security, affordable houses and climate emergency,” said Arutchelvan.

Has Pakatan Harapan learned in a year what Barisan Nasional has mastered in 60 years?

Has Pakatan Harapan learned in a year what Barisan Nasional has mastered in 60 years?

Source: ThinkLeft

Looks like controversial preacher Zakir Naik is strategically completing his mission to further divide and cause hatred amongst our fragile society. After earning the wrath of the Malaysian Indian community for some time now, he has shifted his target to the Chinese with his disparaging remarks. He is reported to have quoted that the Malaysian Chinese are also guests here, and if they want him (Zakir Naik) to be sent back to India then, the Chinese should also be asked to go back!

Coming from a recently granted PR card holder, Zakir Naik is not talking from his ignorance of Malaysian history. He is specifically serving his purpose as a tool to divide our country along racial and religious lines.

While it was no surprise that he received an honorary welcome in Kelantan from the PAS led government, as PAS needs people like Zakir Naik to push their religious and political agenda, but it was very disappointing to see even certain moderate Pakatan Harapan Muslim leaders also cozying up to him.

Do they also share his views on his version of Islam? Or more dangerously, have the Pakatan leaders identified him as a key tool to divide and rule society to be used whenever necessary?

Has Pakatan Harapan learned in a year what Barisan Nasional has mastered in 60 years? That is using individuals and issues to keep our society fighting on racial and religious lines.

Thus, if we are still waiting for politicians to say the right things and show the way, it will not happen. The rakyat has to see through these evil political maneuvers and refused to be influenced by them. From the ‘Khat’ issue, the Selangor single parent conversion bill, Dong Zhong to Zakir Naik, these issues have only led to mobilizations and exchanges of heated statements between Muslims and non-Muslims. Seems like there is a deep state within Pakatan Harapan, executing its agenda in the interest of unknown political forces.

PSM calls on the rakyat to mobilise across all races and religions to call for an end to these never ending hate exchanges between communities. Where our politicians have failed, the rakyat will have to show great maturity and understanding to nip these racial tensions in the bud. The working class Malay Muslims, Chinese and Indians have so much in common compared to our religious and political elite. Let’s not allow these tools of destruction orchestrated by certain quarters destroy our racial harmony and class solidarity.

Sivarajan.
PSM Secretary General.

Gabungan masyarakat sivil baru dilancarkan untuk menggerakkan pemulihan pilihanraya tempatan

Gabungan masyarakat sivil baru dilancarkan untuk menggerakkan pemulihan pilihanraya tempatan

Source: Sosialis

Gabungan Demokrasi Tempatan (DEKAT) dilancarkan pada 17 Ogos 2019, sebagai inisiatif terbaru masyarakat sivil Malaysia untuk menggerakkan pemulihan pilihanraya kerajaan tempatan di negara kita. Pelancaran tersebut diadakan dalam satu forum khas bertemakan “Pilihanraya Tempatan: Siapa Untung? Siapa Rugi?” yang turut dihadiri Zuraida Kamaruddin selaku Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Jagdeep Singh Deo selaku Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa.

Zuraida Kamaruddin telah menyatakan komitmennya untuk mengembalikan pilihanraya tempatan dalam tempoh 3 tahun. Menurutnya, satu kumpulan kerja teknikal di bawah Kementeriannya akan bekerjasama dengan beberapa pihak termasuk masyarakat sivil untuk menyediakan cadangan model atau kerangka yang sesuai bagi pilihanraya kerajaan tempatan di Malaysia, dan dijangka akan dibawa kepada kabinet sebelum dibentangkan dalam parlimen dalam tempoh masa 3 tahun.

Zuraida berkata, “Tiada orang akan rugi apabila pilihanraya tempatan dilaksanakan. Walaupun terdapat beberapa isu perlu diatasai, tetapi pilihanraya tempatan memang sesuatu yang boleh dilaksanakan.”

Ketika menjawab persoalan bahawa Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad telah menyatakan pendiriannya yang menolak pilihanraya tempatan, Zuraida berkata, “Sebagai seorang Menteri, adalah menjadi tugas dan tanggungjawab saya untuk menyakinkan beliau bahawa rakyat kita sudah bersedia untuk pilihanraya tempatan!”

Sementara itu, Kerajaan Pulau Pinang walaupun menyatakan sokongannya yang sepenuh kepada pemulihan pilihanraya tempatan, tetapi telah menendang bola kepada Kerajaan Persekutuan untuk mengalihkan segala rintangan untuk pelaksanaan pilihanraya tempatan.

Forum “Pilihanraya Tempatan: Siapa Untung? Siapa Rugi?” diadakan oleh Kumpulan Kerja Pilihanraya Tempatan Pulau Pinang (PLCEWAG). Ahli-ahli panel yang membentang idea dalam forum ini termasuk Ehsan Salam (aktivis kumpulan masyarakat Petaling Jaya MyPJ), Dr. Prema Devaraj (Presiden ALIRAN), Thomas Fann (Pengerusi BERSIH 2.0) dan Wong Chin Huat (Penganalisis Politik). Ahli-ahli panel telah menyampaikan pembentangan mereka merangkumi aspek-aspek seperti sejarah, keterangkuman kumpulan masyarakat terpinggir dalam proses demokrasi, keperluan untuk mengembalikan pilihanraya dan sistem pilihanraya yang sesuai dengan situasi di Malaysia.

PLCEWAG yang ditubuhkan sejak bulan April 2019 terdiri daripada individu dan organisasi yang berhasrat untuk meningkatkan tahap penyertaan demokrasi di kalangan rakyat melalui usaha untuk memulihkan demokrasi tempatan melalui undi ketiga. Forum yang diadakan pada 17 Ogoos lalu adalah aktiviti yang pertama daripada siri program yang akan dianjurkan untuk menyokong pemulihan pilihanraya kerajaan tempatan.

PLCEWAG berpandangan bahawa pendidikan dan penyertaan awam adalah sangat penting untuk membantu rakyat memahami hak dan keperluan mereka sebagai pengundi ketiga, dalam proses pemulihan pilihanraya kerajaan tempatan. Oleh yang demikian, PLCEWG merancang untuk mengadakan beberapa siri program dengan komuniti untuk bersama membincang dan memahami isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat.

Gabungan Demokrasi Tempatan (DEKAT) yang dilancarkan pada 17 Ogos 2019, diasaskan secara bersama oleh kumpulan-kumpulan masyarakat sivil dari seluruh negara, termasuk Penang Forum, PLCEWAG, Selamatkan Kuala LumpurMyPJPusat Memerangi Rasuah dan Kronisme (C4) dan BERSIH 2.0.

PLCEWAG menyeru Kerajaan Negeri Pulau Pinang untuk meneruskan usaha memulihkan pilihanraya kerajaan tempatan kerana ia berkait rapat dengan sejarah Pulau Pinang. Mengikut sejarah, George Town ialah bandar pertama yang mengadakan pilihanraya kerajaan tempatan pada tahun 1857, di mana tiga daripada lima orang pesuruhjaya perbandaran dipilih melalui proses tersebut. Selepas satu tempoh penggantungan, Pulau Pinang sekali lagi menjadi negeri yang pertama memilih sembilan daripada 15 pesuruhjaya perbandaran pada tahun 1951. Pada tahun 1956, Majlis Perbandaran George Town telah menjadi kerajaan tempatan yang pertama yang melaksanakan pemilihan sepenuhnya.

PLCEWAG juga menyeru Kerajaan Malaysia untuk mempercepatkan proses pembuatan keputusan di Parlimen supaya membolehkan pilihanraya kerajaan tempatan dapat dilaksanakan di negara kita.

PSM concerned about divisive policies, moots review committee

PSM concerned about divisive policies, moots review committee

Source: Malaysiakini; Published:   |  Modified: 

Pakatan Harapan should set-up a high level committee to vet government policies before announcing them to the public, urges PSM.

Its chairperson Jeyakumar Devaraj (above) said policies and government initiatives that touch on language, religion and education issues must go through this committee first before Harapan ministers are allowed to make an announcement.

The suggestion came as Harapan ruling coalition is now facing protests following recent announcement on implementation of khat in school syllabus, and Selangor government’s plan to table a law that would pave way to unilateral conversion in the state.

He said that while PSM supported the idea of Malaysians from different racial backgrounds learning each other’s culture, the decision on the khat issue without prior consultation could deepen divisions between ethnic groups.

“Doesn’t (Education Minister) YB Maszlee Malik (below) know that many non-Malay parents are anxious that there is a tendency to Islamise non-Malay children attending public schools? Taken against this backdrop, the Khat proposal just heightens suspicions among some that the government is trying to “Islamise” society even further.

 

“Then, as if to up the ante, the Selangor Government attempted to introduce a Bill allowing the conversion of children unilaterally by one of the parents. Though this problem has only affected about half a dozen couples in the past 10 years, it is an issue that has been widely publicized and is an emotive one,” Jeyakumar said in a statement.

He added that this was disappointing, given that Harapan was voted into power by the rakyat who hoped that they would build “a just and more harmonious society”.

“What is going on Pakatan? Some people speculate that this stirring of ethnic issues is being done on purpose to weaken certain coalition partners, and/or to distract attention from issues involving certain leaders.

“Pakatan, too, has come into power with the promise of enhancing our racial integration and equality, so why betray your constituents?

“PSM would like to advise the Pakatan Harapan Presidential Council to set up a high level committee to vet all new policies and initiatives touching on language, religion and education before permitting the ministers concerned to announce these.”

In the same statement, Jeyakumar also called for the public who are protesting the two initiatives by Education Ministry and Selangor state government to also toe the line.

He said it does not give anyone the license to lash out at any race or religious group.

Hong Kong di persimpangan kritikal

Hong Kong di persimpangan kritikal

Rakyat Hong Kong sedang berada di persimpangan politik yang kritikal pada ketika ini, setelah gelombang protes besar-besaran yang berlarutan untuk lebih 2 bulan di bandaraya pusat kewangan antarabangsa ini dan keganasan polis yang semakin hebat. Kerajaan Hong Kong sedang menghadapi krisis pentadbiran yang paling teruk di bandaraya tersebut sejak rusuhan golongan kiri pada tahun 1967 ketika masih di bawah penjajahan British.

Gelombang protes yang berterusan telah mengganggu perjalanan kehidupan harian biasa untuk penduduk Hong Kong. Aksi mogok pada 5 Ogos 2019 melumpuhkan banyak sektor. Adanya demonstran menyekat laluan jalanraya untuk seketika di beberapa buah tempat. Pada 12 Ogos 2019, sehari selepas keganasan polis yang paling teruk, Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong membatalkan semua penerbangan keluar dan masuk Hong Kong, apabila puluhan ribu rakyat Hong Kong menuju ke Lapangan Terbang untuk berprotes di situ.

Gelombang protes yang terbaru di Hong Kong untuk 2 bulan yang lalu tercetus berikutan rancangan Kerajaan Hong Kong untuk meminda undang-undang ekstradisi yang membenarkan penghantaran suspek jenayah dari Hong Kong ke Tanah Besar China. Pindaan terhadap undang-undang ekstradisi ini mengundang kontroversi kerana kebimbangan di kalangan rakyat Hong Kong bahawa ia akan menghakis kebebasan sivil yang sudahpun semakin digugat oleh cara pemerintahan Kerajaan Hong Kong sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Lebih-lebih lagi, kebanyakan rakyat Hong Kong langsung tiada keyakinan terhadap undang-undang di Tanah Besar China yang sering digunakan untuk menindas golongan yang mengkritik Kerajaan Pusat Beijing.

Sebelum ini, tiada orang menjangkakan bahawa bantahan terhadap rang undang-undang ekstradisi ini boleh berkembang menjadi satu gerakan rakyat besar-besaran yang seolah-olah mencapai tahap revolusi. Reaksi daripada Kerajaan Hong Kong pula tidak menampakkan apa-apa keikhlasan untuk menyelesaikan konflik, sebaliknya dunia menyaksikan keganasan polis Hong Kong yang semakin tidak terkawal.

Lebih kurang 2 juta orang membanjiri jalanraya di pusat bandaraya Hong Kong pada 16 Jun 2019, menjadikannya demonstrasi yang paling besar dalam sejarah Hong Kong, melepasi 1.5 juta orang yang berprotes pada bulan Mei 1989 untuk bersolidariti dengan protes pelajar di Beijing ketika itu semasa Hong Kong masih berada di bawah pentadbiran British. Namun, Ketua Eksekutif Hong Kong Carrie Lam Cheng Yuet-gor hanya mengumumkan bahawa akan menggantungkan sementara proses pindaan undang-undang ekstradisi dan selepas itu tidak memberikan kata putus yang jelas untuk menarik balik sepenuhnya seperti yang dituntut oleh rakyat Hong Kong yang berprotes. Rakyat Hong Kong yang tidak berpuas hati dengan reaksi Kerajaan Hong Kong ini meneruskan protes dengan menyebarkan aksi-aksi protes ke semua daerah dalam bandaraya Hong Kong.

Rakyat Hong Kong bukan sahaja tidak berpuas hati dengan Kerajaan Hong Kong yang tidak memberikan satu jawapan yang jelas dalam perkara menarik balik pindaan undang-undang ekstradisi, malah sangat marah dengan keganasan polis semasa menyuraikan demonstran dengan kekerasan yang melampau.

5 tuntutan utama rakyat Hong Kong yang dikemukakan dalam gerakan terbaru ini ialah:

 1. Menarik balik sepenuhnya rang undang-undang ekstradisi;
 2. Menarik balik pencirian protes rakyat Hong Kong sebagai “rusuhan”;
 3. Membebaskan demonstran yang ditahan dan menggugurkan pendakwaan terhadap mereka;
 4. Menubuhkan sebuah jawatankuasa bebas untuk menyiasat keganasan dan salahguna kuasa polis;
 5. Melaksanakan pengundian sejagat untuk pilihanraya Majlis Perundangan (Legco) dan Ketua Eksekutif Hong Kong.

Demonstration against a proposed extradition bill in Hong Kong

Keganasan polis Hong Kong yang tidak terkawal lagi

Sebelum bulan Jun tahun ini, gas pemedih mata ialah sesuatu yang agak terasing untuk rakyat Hong Kong yang berdemonstrasi di jalanan. Selepas penyerahan kuasa pentadbiran kepada Tanah Besar China pada tahun 1997, kali pertama polis Hong Kong menggunakan gas pemedih mata untuk menyuraikan demonstran adalah semasa protes anti-WTO pada bulan Disember 2005, apabila demonstran dari Korea Selatan cuba menyerbu masuk ke dewan persidangan perwakilan Pertubuhan Perdagangan Antarabangsa (WTO). Selepas hampir 9 tahun, polis Hong Kong menembak sekali lagi gas pemedih mata pada 28 September 2014, ketika tercetusnya gelombang protes menuntut pengundian sejagat untuk pilihanraya demokratik yang berlarutan untuk 81 hari. Pada tahun 2014, polis hanya menembak gas pemedih mata pada satu hari sahaja, dan tidak lagi menggunakannya sepanjang protes pendudukan jalanan yang hampir 3 bulan itu. Namun, sekarang ini, untuk 2 bulan yang lepas, rakyat Hong Kong yang menyertai protes jalanan dan mereka yang berada berdekatan dengan kawasan protes, pastinya akan terhidu gas pemedih mata selang beberapa hari!

Dengan ruang demokrasi yang semakin mengecut, tindakan polis Hong Kong yang mengganas semasa menangani demonstrasi, bukan sahaja mengancam lebih lanjut lagi kebebasan asas rakyat Hong Kong, maka sedang membahayakan nyawa rakyat Hong Kong. Hong Kong yang pernah diwar-warkan sebagai bandaraya yang paling selamat di dunia, sekarang ini menjadi sangat tidak selamat kerana kehadiran polis.

Sejak penggunaan kekerasan yang melampau dalam menangani demonstran pada 12 Jun 2019, polis Hong Kong telah mengulangi kaedah keganasannya di kebanyakan protes jalanan yang menyuarakan 5 tuntutan asas. Senario perarakan aman secara besar-besaran pada waktu siang diikuti dengan keganasan terhadap demonstran yang melibatkan tembakan gas pemedih mata pada waktu malam menjadi sesuatu yang biasa sepanjang bulan Julai 2019. Memasuki bulan Ogos 2019, gas pemedih mata turut dapat dirasai pada waktu siang.

Polis Hong Kong telah menggunakan penyembur lada secara meluas terhadap demonstran. Lebih 1,000 das gas pemedih mata telah ditembak sejak bulan Jun 2019. Gas pemedih mata yang sudah melepasi tarikh luput turut digunakan. Lebih 500 tembakan peluru getah dan peluru pundi kacang dilepaskan terhadap demonstran. Terdapat insiden di mana polis menembak peluru getah pada jarak yang dekat dan mensasarkan kepala demonstran. Setakat ini, sudah adanya 2 orang peserta aksi mengalami kecederaan mata yang serius kerana tembakan peluru getah pada jarak dekat oleh polis.

Keganasan polis yang paling teruk berlaku pada 11 Ogos 2019. Seorang peserta aksi wanita terkena tembakan gas pemedih mata pada mata kanannya dan menjadi buta. Polis menyerbu dan melepaskan tembakan gas pemedih mata ke dalam stesen MTR Kwai Fong. Sementara di stesen MTR Tai Koo, polis menembak peluru getah terhadap peserta aksi pada jarak yang amat dekat, di samping mengejar dan memukul peserta aksi di atas ekskalator yang sedang bergerak. Di Causeway Bay, terdapat polis yang menyamar sebagai peserta aksi dengan memakai baju hitam dan kelengkapan yang sama dengan peserta aksi, menghasut peserta aksi untuk mara ke depan tetapi secara tiba-tiba menyerang peserta aksi dan menangkap mereka.

Tindakan polis Hong Kong semakin tidak mendapat kepercayaan daripada kebanyakan rakyat Hong Kong. Lebih-lebih lagi, ketika menggunakan kekerasan yang melampau terhadap demonstran yang pro-demokrasi, pihak polis Hong Kong bersikap lepas tangan apabila samseng upahan golongan pro-Beijing menyerang peserta aksi pro-demokrasi dan orang awam yang tidak berkenaan. Pada 21 Julai 2019, ratusan orang samseng menyerbu stesen MTR Yuen Long untuk memukul peserta aksi yang baru pulang dari perarakan dan orang awam yang tidak berkenaan, tetapi polis Hong Kong langsung tidak mengambil tindakan. Perkara yang serupa berlaku pada 11 Ogos 2019, apabila polis Hong Kong membiarkan samseng upahan yang dibawa masuk terus dari Tanah Besar China untuk mengganas di kawasan North Point.

Sehingga kini, dalam tempoh masa 2 bulan yang lalu, sudah hampir 700 orang ditangkap polis Hong Kong, dengan orang kena tangkap yang paling muda berumur 15 tahun, mengikut angka yang dikeluarkan oleh polis Hong Kong sendiri.

Kewibawaan polis Hong Kong yang disanjung tinggi sebelum ini sejak pembaharuan terhadap pasukan polis pada tahun 1970-an, telah lesap begitu sahaja dalam insiden demi insiden keganasan polis yang sudah sampai ke tahap di luar kawalan baru-baru ini.

20190813 - 600_phpmB2ZyT.jpg

Rakyat Hong Kong semakin terasa cengkaman kekuasaan Beijing

Gelombang protes yang hebat di Hong Kong baru-baru ini, mencerminkan kebimbangan, kegusaran, ketidakpuasan hati dan kemarahan yang semakin meningkat di kalangan rakyat Hong Kong, khususnya golongan anak muda yang terasa dengan tekanan ekonomi dan pengecutan ruang demokrasi di bandaraya ini.

Hong Kong mempunyai hubungan rapat dengan Tanah Besar China, sejak zaman penjajahan, kerana bandaraya ini menjadi pintu masuk keluar ke Tanah Besar China. Kebanyakan penduduk Hong Kong hari ini ialah mereka atau anak cucu kepada mereka yang melarikan diri dari Tanah Besar China, sama ada untuk mengelakkan diri daripada penindasan Kerajaan Pusat Beijing ataupun cuba membebaskan diri daripada kesusahan hidup di kampung halaman mereka.

Semasa penyerahan kuasa daripada penjajah British kepada Kerajaan Republik Rakyat China yang beribunegara di Beijing, Kerajaan Pusat Beijing pernah menjanjikan prinsip “satu negara, dua sistem” yang membenarkan autonomi politik dan ekonomi yang tinggi untuk Hong Kong. Kerajaan Pusat Beijing juga menjanjikan pengundian sejagat untuk pilihanraya demokratik yang memilih ketua kerajaan di Hong Kong. Namun, janji Beijing bukan sahaja tidak ditunaikan, sebaliknya menyaksikan penghakisan autonomi Hong Kong yang semakin serius sejak beberapa tahun kebelakangan ini.

Sejak tahun 2014, Kerajaan Pusat Beijing telah menggunakan label “fahaman pemisah” atau “kemerdekaan Hong Kong” terhadap golongan yang anti-Beijing atau mereka yang memperjuangkan demokrasi di Hong Kong. Golongan berkuasa di Beijing telah menyamakan tuntutan untuk demokrasi atau hak mengundi sejagat (universal suffrage) dengan menuntut kemerdekaan Hong Kong.

Sebelum itu, fahaman atau seruan untuk “kemerdekaan Hong Kong” bukannya sesuatu yang berpengaruh di Hong Kong, tetapi tindakan campurtangan Beijing yang semakin menghakis autonomi Hong Kong, telah mendorong atau memaksa ramai orang yang hilang kepercayaan terhadap prinsip “satu negara, dua sistem” untuk bersimpati dengan idea-idea pemisahan. Dasar nasionalis Kerajaan Pusat Beijing yang mahu mengekalkan “kesempurnaan wilayah” dan tidak dapat bertoleransi dengan tuntutan demokratik itulah yang menggalakkan kemunculan dan perkembangan fahaman pemisahan.

Ramai rakyat Hong Kong yang sedang memperjuangkan demokrasi di bandaraya itu memang sedar dengan realiti objektif bahawa Hong Kong memang tidak dapat berpisah dengan Tanah Besar China, dan mereka tidak pernah memikirkan Hong Kong akan berpisah dari China sebelum ini. Namun, dengan pengaruh campurtangan Beijing yang semakin menghakis ruang demokrasi dan reaksi Kerajaan Hong Kong yang seolah-olah boneka Beijing, telah memburukkan lagi kegusaran rakyat Hong Kong terhadap kekuasaan Beijing.

20190813-20190702002252-0e17f6f31f85b5d755432649e94fa522-tablet.jpg

Campurtangan kuasa imperialis barat?

Kerajaan Pusat Beijing semakin kerap melemparkan tuduhan bahawa kuasa-kuasa luar, khususnya kuasa imperialis barat, adalah dalang di sebalik protes rakyat di Hong Kong. Ada yang menggunakan contoh terdapat demonstran yang mengibarkan bendera Amerika Syarikat dan Britain semasa protes, malah ada yang mengibarkan bendera Hong Kong semasa zaman penjajahan, sebagai “bukti” campurtangan kuasa luar.

Memang adanya segolongan peserta aksi yang tiada idea tentang imperialisme dan terpengaruh dengan hegemoni barat, yang menganggap kuasa barat itu dapat menyelamatkan mereka daripada kekuasaan kuku besi Beijing yang sedang mengancam kebebasan rakyat Hong Kong. Tetapi, mereka hanya golongan yang kecil dalam satu gerakan massa yang tercetus secara spontan dan kompleks dari segi komposisinya. Walaupun adanya trend pelampau kanan di kalangan anak muda Hong Kong (yang menunjukkan sifat anti-China dan xenofobia terhadap pendatang dari Tanah Besar China), tetapi ia belum lagi berkembang menjadi satu kuasa politik yang tersusun dan popular.

Kem Pan-Demokrat yang mempunyai ahli-ahli politik yang rapat dengan Amerika Syarikat, bukan lagi kuasa politik yang berpengaruh, kerana sejarah mereka membuat kompromi dengan golongan berkuasa yang pro-Beijing, telah menjatuhkan kredibiliti mereka dalam perjuangan demoraksi di Hong Kong. Hong Kong bukannya Kuba atau Venezuela, kerana ia masih mempunyai fungsi sebagai jambatan untuk menghubungkan Tanah Besar China dengan kepentingan ekonomi kuasa barat sejak dahulu lagi (walaupun fungsi ini semakin diambilalih oleh bandaraya lain di Tanah Besar China, seperti Shenzhen yang bersebelahan dengan Hong Kong, dan bandar metropolitan Shanghai). Kerajaan Amerika Syarikat tidak akan mendapat faedah daripada Hong Kong yang dilanda kekacauan kerana kepentingan korporatnya turut akan terjejas jika “kekecohan” sebegini berterusan.

Pada 1 Ogos 2019, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memanggil apa yang sedang berlaku di Hong Kong sebagai “rusuhan”, satu istilah yang dibantah hebat oleh demonstran apabila Kerajaan Hong Kong menggunakannya. Trump mengatakan bahawa AS tidak akan terlibat dalam isu ini, kerana ia adalah antara Hong Kong dengan China, dan Hong Kong ialah sebahagian daripapda China. Sikap sebegini amat berbeza dengan pendekatan Kerajaan Trump terhadap Venezuela dan Iran. Walaupun negara AS sedang mengadakan “perang perdagangan” dengan China, tetapi apa yang berlaku di Hong Kong hanyalah gangguan bukannya aset yang berguna kepada AS.

20190813-GettyImages-1159841106-600x400.jpg

Kespontanan massa yang hebat, tetapi cabarannya lagi hebat

Gelombang protes di Hong Kong baru-baru ini, merupakan satu kebangkitan rakyat secara spontan, seperti Gerakan Jaket Kuning (Gilets jaunes). Kespontanan ini dapat ditunjukkan dalam siri aksi sepanjang 2 bulan yang lepas, di mana tiadanya satu organisasi atau parti politik yang dapat memainkan peranan memimpin gerakan.

Berbeza dengan Gerakan Payung pada tahun 2014 yang masih adanya kepimpinan gerakan yang terdiri daripada organisasi pelajar dan golongan intelek liberal, kebangkitan rakyat Hong Kong pada tahun 2019 ini mempamerkan sifat kespontanan dan kefleksibelan yang tinggi. Organisasi-organisasi dan individu-individu daripada spektrum politik yang amat berbeza mengambil taktik yang berbeza dan menganjurkan aksi yang berlainan tanpa mengutuk sesama sendiri. Ruangan siber digunakan sebagai platform untuk membincangkan taktik di kalangan peserta yang tidak kenal sesama sendiri.

Terdapatnya sentimen yang kuat di kalangan anak muda yang radikal yang menolak budaya politik “Da Toi” (pentas utama), iaitu menolak kepimpinan daripada mana-mana parti politik ataupun organisasi masyarakat sivil yang dikenali ramai sebelum ini. Fron Hak Asasi Manusia Sivil (CHRF) yang menjadi penganjur kepada perarakan besar-besaran kebelakangan ini pun tidak berani mengisytihar dirinya sebagai pemimpin gerakan.

Semangat “be water” telah diterap dalam hampir semua aksi, di mana peserta-peserta aksi bergerak secara rancak tanpa sekatan mana-mana organisasi. Potensi kespontanan massa telah ditunjukkan dalam penampilan kreativiti yang hebat dari segi bahan publisiti dan aksi ketidakpatuhan sivil dalam pelbagai bentuk. Petisyen online dianjurkan mengikut kumpulan alumni daripada universiti dan sekolah yang berlainan; “Dinding Lennon” dengan mesej solidariti daripada orang awam diwujudkan di setiap daerah secara spontan oleh penduduk setempat; taktik anarkis “black bloc” digunakan secara berkesan dalam menghadapi polis; orang awam secara sukarela menyediakan tiket MTR di stesen MTR supaya peserta aksi dapat beredar secara cepat selepas aksi…

Walau bagaimanapun, ketiadaan organisasi politik yang memimpin turut mengundang pelbagai kekurangan, termasuk halatuju politik yang jelas, dalam menghadapi jentera Kerajaan Hong Kong yang disokong oleh kekuasaan Kerajaan Pusat Beijing yang jauh lebih kuat.

Kegagalan Kerajaan Hong Kong untuk mendengar tuntutan rakyat secara serius dan kedegilannya untuk membawa agenda pemerintah Beijing yang menghakis autonomi Hong Kong, telah memaksa rakyat Hong Kong untuk terus turun berprotes dan melakukan pelbagai aksi ketidakpatuhan sivil (civil disobedience). Namun, tindakan polis yang semakin di luar kawalan (baca: gila), menimbulkan kebimbangan bahawa represi yang semakin hebat akan terjadi selepas ini.

Hong Kong ialah satu-satunya bandaraya di negara China yang dapat mengadakan aksi memperingati peristiwa berdarah 4 Jun 1989 sejak 30 tahun yang lalu, dan rakyat Hong Kong mempunyai ingatan kolektif yang mendalam tentangnya. Sekarang ini, imej tragedi Beijing 1989 sedang berada di jarak yang terdekat dengan rakyat Hong Kong. Situasi memang tidak optimis dan pilihan untuk rakyat Hong Kong memang sangat terhad. Cabaran yang bakal menunggu rakyat Hong Kong yang memperjuangkan demokrasi dan mempertahankan autonomi adalah amat hebat!

20190813- hkt2fVRDgfh55nVSO3OjQuTYroC9s0suCNJrAM_CawDPw

Kronologi ringkas gelombang protes Hong Kong 2019:

 • 31 Mac 2019: Perarakan pertama anjuran Fron Hak Asasi Manusia Sivil (CHRF), disertai 12,000 orang
 • 28 April 2019: Perarakan kedua anjuran CHRF, disertai 130,000 orang.
 • 6 Jun 2019: Perarakan senyap peguam, disertai lebih 3,000 orang peguam.
 • 9 Jun 2019: Perarakan ketiga anjuran CHRF, disertai 1,030,000 orang.
 • 12 Jun 2019: Aksi mengepung bangunan Dewan Perundangan di Admiralty; polis menyuraikan protes secara kekerasan dengan menembak gas pemedih mata untuk kali pertama sejak tahun 2014.
 • 13 Jun 2019: Protes duduk bantah kaum ibu di Central, disertai 6,000 orang.
 • 16 Jun 2019: Perarakan keempat anjuran CHRF, disertai 2,000,000 orang.
 • 21 Jun 2019: Aksi mengepung Ibupejabat Polis Hong Kong di Wan Chai.
 • 26 & 28 Jun 2019: Aksi protes bersempena Persidangan Kemuncak G20.
 • 1 Julai 2019: Perarakan kelima anjuran CHRF, juga aksi pro-demokrasi tahunan, disertai 550,000 orang. Ratusan demonstran menyerbu masuk ke dalam bangunan Dewan Perundangan pada waktu malam.
 • 5 Julai 2019: Protes duduk bantah kaum ibu kedua, disertai 8,000 orang.
 • 7 Julai 2019: Perarakan di kawasan Kowloon (sekitar Tsim Sha Tsui), disertai lebih 230,000 orang. Polis menggunakan kekerasan terhadap peserta aksi di Mongkok.
 • 14 Julai 2019: Perarakan di kawasan Sha Tin, disertai 115,000 orang. Pada waktu malam, polis menghalang pintu masuk ke stesen MTR di dalam bangunan pusat beli-belah New Town Plaza dan bertempur dengan peserta aksi.
 • 15 Julai 2019: Sekumpulan orang yang bermogok lapar berarak ke Kediaman Rasmi Ketua Eksekutif Hong Kong, disertai 2,400 orang.
 • 17 Julai 2019: Perarakan “rambut perak” oleh golongan warga emas, disertai 9,000 orang.
 • 21 Julai 2019: Perarakan senyap pekerja sosial, disertai 4,000 orang. Perarakan keenam CHRF, disertai 430,000 orang. Pada waktu malam, polis menggunakan kekerasan terhadap peserta aksi, sementara itu berlakunya insiden samseng menyerang peserta aksi yang balik rumah di stesen MTR Yuen Long.
 • 26 Julai 2019: Aksi duduk bantah di Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong.
 • 27 Julai 2019: Perarakan di kawasan Yuen Long, disertai 288,000 orang.
 • 28 Julai 2019: Perarakan di Sheung Wan.
 • 2 Ogos 2019: Perhimpunan pengamal perubatan, disertai oleh 10,000 orang. Perhimpunan kakitangan awam yang menyokong gerakan pro-demokrasi, disertai oleh 40,000 orang.
 • 3 Ogos 2019: Perarakan di kawasan Mongkok, disertai oleh 120,000 orang.
 • 4 Ogos 2019: Perarakan di kawasan Tseung Kwan O, disertai oleh 150,000 orang. Pada masa yang sama, perhimpunan di Kennedy Town, disertai 20,000 orang.
 • 5 Ogos 2019: Mogok seluruh Hong Kong, dengan perhimpunan besar-besaran di 7 tempat: Admiralty, Sha Tin, Tuen Mun, Tsuen Wan, Wong Tai Sin, Mongkok dan Tai Po, disertai lebih 350,000 orang. Peserta aksi diserang oleh samseng di Tsuen Wan dan North Point. Pada malam itu, polis Hong Kong menembak lebih 800 das gas pemedih mata dalam satu hari (rekod tertinggi dalam sejarah Hong Kong), di 14 daripada 18 daerah di Hong Kong. Gas pemedih mata digubakan di kawasan perumahan yang padat dengan penduduk.
 • 7 Ogos 2019: Peguam berarak lagi.
 • 9-11 Ogos 2019: Protes duduk bantah di Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong.
 • 10 Ogos 2019: Protes di merata tempat. Terowong merentasi laut pernah disekat untuk seketika.
 • 11 Ogos 2019: Perarakan di kawasan Shum Shui Po, disertai lebih 10,000 orang. Protes lain di merata tempat. Keganasan polis yang paling teruk.
 • 12 Ogos 2019: Protes duduk bantah di Lapangan Terbang Antarabangsa Hong Kong. Pada pukul 4 petang, semua penerbangan keluar dan masuk dibatalkan.