DEKLARASI MEI 1, 2020  COVID MENYERANG, PEKERJA DIANCAM

DEKLARASI MEI 1, 2020 COVID MENYERANG, PEKERJA DIANCAM

Hari Pekerja Mei 1, 2020 membawa satu cabaran yang besar kepada kelas pekerja di Malaysia dan diseluruh dunia. Fenomena COVID-19 memaksa kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) sejak 18 Mac 2020.

COVID-19 juga membawa implikasi lebih teruk kepada pekerja. Yang bekerja terdedah kepada ancaman virus dan keselamatan yang kurang manakala yang tidak bekerja, diancam pula dengan isu menyara kehidupan dan jaminan kerja.

Yang paling terjejas ialah pekerja di sektor informal termasuk pekerja Migran dan pelarian. Kesemua pekerja harian ini telah hilang punca pendapatan mereka dan hidup tanpa keperluan asas seperti makanan dan kebuluran.

Krisis yang melanda kesan COVID-19 bukan sekadar krisis kesihatan tetapi juga adalah krisis ekonomi yang akan membawa padah kepada kaum pekerja yang akan terus berhadapan dengan krisis jaminan kerja, krisis pengangguran, jaminan makanan dan kelaparan.

Walaupun kerajaan mendesak polisi sifar pembuangan kerja tetapi reality dilapangan, apa yang jelas adalah pemberhentian pekerja berlaku secara berleluasa, pemotongan gaji bermaharajalela dan pengurangan kerja secara mendadak, secara paksa dan secara zalim.

Maka, sempena dengan Hari Pekerja tahun 2020 yang luarbiasa ini, Kami mempertengahkan tuntutan- tuntutan seperti di bawah:

1. KERAJAAN HARUS TEGAS DAN KONSISTEN DALAM MENANGANI LOBI DAN TINDAK TANDUK SYARIKAT YANG TIDAK MENGUTAMAKAN KESIHATAN DAN KESELAMATAN PEKERJA SEMASA KRISIS COVID-19
Maka, Kami sarankan:

I. Setiap syarikat yang beroperasi harus mematuhi garis panduan keselamatan di tempat kerja yang ditetapkan oleh KKM sehingga ancaman COVID-19 berakhir.

II. Wujudkan Jawatankuasa COVID-19 di tempat kerja yang diwakili oleh majikan, pekerja dan kesatuan untuk memastikan semua prosedur oleh KKM dipantau dan dipatuhi secara ketat.

III. Kerajaan harus mengambil tindakan keras keatas syarikat bukan essential yang beroperasi secara haram sama tempoh masa PKP dan MITI harus bersikap bertanggungjawab dan transparen semasa memberikan kebenaran.

IV. Gaji pekerja harus dibayar penuh dan hentikan semua bentuk UGUTAN ATAU PAKSAAN terhadap pekerja dalam tindakan pemotongan gaji atau cuti tanpa gaji semasa krisis COVID-19.

2. HENTIKAN PENGUSIRAN PAKSA & LAKSANAKAN PERUMAHAN SELESA

Kerajaan harus hentikan sebarang pengusiran paksa terhadap pekerja, masyarakat marhaen termasuk peneroka bandar, orang asal dan pekerja ladang dan pekerja migran dari tempat tinggal mereka termasuk tidak memotong utiliti seperti air dan elektrik. Laksanakan Skim Perumahan Rakyat yang munasabah pada harga yang mampu.

3. HAK KESIHATAN KEPADA SEMUA – Kerajaan harus meningkatkan dan memperkasakan hospital kerajaan dengan diberi lebih sumbangan wang supaya dapat kekal memberikan perkhidmatan yang terbaik dan percuma kepda rakyat. Kerajaan juga harus membuat kajian untuk memiliknegarakan hospital kesihatan swasta untuk memastikan rakyat Malaysia mendapat perkhidmatan kesihatan terbaik dan memadai. Elaun khas juga harus dipanjangkan kepada Frontliners hospital yang sering terpinggir seperti pembersih hospital, pemungut sampah dan dan lain-lain dimana mereka harus dijadikan pekerja tetap.

4. JAMINAN MAKANAN DAN KAWALAN HARGA BARANGAN – Keupayaan Negara untuk menjamin makanan tempatan harus diutamakan. Iktiraf dan berikan geran tanah kepada golongan petani dan penternak yang telah lama bertani dan membekalkan hasil pertanian untuk kegunaan tempatan. Hentikan pengusiran petani dan penternak. Pada masa yang sama kawal kenaikan harga barang dan perkhidmatan keperluan harian dan kembalikan semula pemberian subsidi kepada rakyat secara berkesan.

 

5. PEKERJA MIGRAN DAN PELARIAN– Kerajaan harus hentikan sebarang tangkapan atau penghantaran balik pekerja migran dan pelarian dalam tempoh masa setahun semasa krisis COVID-19. Pakej Stimulus Ekonomi juga harus meliputi pekerja migran dan pelarian di Malaysia dan kerajaan harus memastikan bekalan makanan yang mencukupi kepada golongan ini. Pekerja migran harus mendapat layanan yang saksama tanpa diskriminasi. Kerajaan juga harus iktiraf dan memberi hak kerja kepada pelarian di negara kita.

6. GAJI MINIMA RM 1800 DAN CUKAI KHAS KEATAS MNC – Pengagihan kekayaan harus memastikan kenaikan gaji minima ke RM 1800 dan laksanakan cola (Cost of Living Allowance) untuk menghadapi kenaikan kos hidup seperti yang disarankan oleh Bank Negara pada tahun 2016. Selain itu untuk menampung sebahagian kos dalam membekalkan bantuan kepada rakyat, kerajaan harus melaksanakan kadar cukai kecemasan terhadap semua industri antarabangsa (MNC).

7. TAMATKAN SISTEM KONTRAK DAN JADIKAN PEKERJA TETAP – Kerajaan harus mansuhkan sistem kontraktor untuk buruh. Sistem kontrak harus dipakai hanya untuk kerja sementara dan tidak boleh disalahgunakan.

8. HAK KESATUAN SEKERJA – Hormati semangat keharmonian industri dengan memperkasakan kesatuan sekerja dan hak mereka membuat rundingan bersama(CBA). Hentikan semua aktiviti menghancurkan kesatuan sekerja di negara ini.

9. HENTIKAN DISKRIMINASI PEKERJA BERASASKAN GENDER DAN ORIENTASI SEKSUAL

• Jamin hak pekerja wanita dan mansuhkan undang-undang, polisi dan tindakan yang mengakibatkan diskriminasi.
• Gubal Akta Kesaksamaan Gender (Gender Equality Act). Hentikan segala bentuk diskriminasi dan gangguan terhadap wanita di tempat kerja.
• Iktiraf pekerja domestik dan melindungi hak mereka dengan pembentukan undang-undang yang baru.
• Kuatkuasakan Konvensyen berkaitan Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) dan gubal Akta Gangguan Seksual yang komprehensif.
• Kerajaan juga harus mengubal undang-undang selaras dengan Konvesyen ILO 100 Konvensyen Imbuhan Sama 1997.

10. HENTIKAN PENSWASTAAN PERKHIDMATAN ASAS – Air, elektrik, kesihatan, pengangkutan awam, pendidikan tidak harus diswastakan demi keuntungan. Ianya satu perkhidmatan asas yang harus disediakan oleh kerajaan untuk rakyatnya.

11. HAK ORANG ASAL/ASLI – Iktiraf Hak Tanah Adat Orang Asal di Malaysia dan berikan hak milik kekal serta kukuhkan status tanah Rizab Orang Asal/Asli di Malaysia (Semenanjung, Sabah dan Sarawak). Rancangan pembangunan tanah Orang Asal/Asli hendaklah berasaskan kehendak, keperluan dan aspirasi mereka.

12. ALAM SEKITAR – Gunakan tenaga alternatif yang bersih dan murah. Hentikan projek yang memudaratkan kesihatan rakyat Malaysia seperti perlombongan Bauksit, Insinerator, Loji Nuklear dan lain-lain; hentikan pengeksportan sampah dari negara asing dan disimpan di landfill serta dibakar secara terbuka; dan hentikan pembakaran tanah perladangan dan pembalakan.

13. PENDIDIKAN PERCUMA DAN HAK PELAJAR – Laksanakan pendidikan percuma kepada semua pelajar, kanak –kanak migran dan pelarian. Mansuhkan AUKU, Akta 174, PTPTN, PTPKN dan semua akta yang mengongkong kebebasan akademik mahasiswa.

14. LAKSANAKAN JAMINAN PERLINDUNGAN SEKURITI SOSIAL untuk semua termasuk Skim Pencen dan kemudahan untuk golongan warga emas. Hak Bekerja Orang Kurang Upaya (OKU) juga harus dijamin. Skim pekerjaan yang memberi peluang pekerjaan untuk OKU harus dilaksanakan.

 

15. KEBEBASAN DAN DAN HAK ASASI
• Mansuhkan Penahanan Tanpa Bicara – Mansuhkan akta zalim macam Prevention of Crime Act 1959 (POCA) , Prevention of Terrorism Act (POTA) dan SOSMA . Akta-akta baru yang digubal kena memastikan tidak ada penahanan tanpa bicara.
• Mansuhkan Akta Hasutan (1948) serta segala undang-undang yang menindas kebebasan bersuara rakyat. Pindaan kepada Akta Komunikasi dan Multimedia yang menyekat kebebasan rakyat bersuara harus dibatalkan.
• Kebebasan Media dimana media utama dan alternatif harus diberi kebebasan untuk memberi maklumat sebenar kepada rakyat. Akta Penerbitan dan Mesin Cetak yang menyekat kebebasan ini harus dimansuhkan. #oleh Jawatankuasa Mei 1, 2020

Deklarasi ini disokong oleh:

1. Agora Society
2. Aliran
3. All Women’s Action Society (AWAM)
4. Angkatan Mahasiswa UM
5. Asylum Access Malaysia (AAM)
6. BENTARAKATA
7. Beyond Borders Malaysia
8. Borneo Komrad
9. Center For Orang Asli Concerns (COAC)
10. Centre for Independent Journalism (CIJ)
11. Community Development Centre (CDC)
12. Demokrat UM
13. Diversiti Malaysia
14. Gabungan Pemandu Lori
15. Gerakan Mahasiswa Maju UOM GMMUPM
16. Gerakan Pembebasan Akademik
17. Greenpeace Malaysia
18. Jaringan Flat Kos Rendah Marhaen
19. Jaringan Kampung Orang Asli Semenanjung Malaysia (JKOASM)
20. Jaringan Pekerja Kontrak Kerajaan (JPKK)
21. Jaringan Rakyat Tertindas (JERIT)
22. Jawatankuasa Bekas Pekerja Tamil Nesan
23. Jawatankuasa Bertindak Orang Asli Pos Lanai
24. Jawatankuasa Petani dan Penternak Semenanjung Malaysia, Marhaen
25. Jawatankuasa Sokongan Masyarakat Ladang (JSML)
26. Justice for sisters
27. Kesatuan Pekerja-pekerja Swasta Perkhidmatan Sokongan di Hospital-hospital Kerajaan Semenanjung Malaysia
28. Kesatuan Sekerja Industri Elektronik Wilayah Selatan Semenanjung Malaysia
29. Klima Action Malaysia (KAMY)
30. KLSCAH Women Division
31. KLSCAH Youth Division
32. Knowledge and Rights with Young people through Safer Spaces (KRYSS)
33. Kuliah Buku
34. Liga Rakyat Demokratik
35. Malaysia Muda
36. Malaysians Against Death Penalty and Torture (MADPET)
37. Marahean Institute
38. National Union of Plantation Workers (NUPW)
39. New Era University College Student Union NEUCSU
40. North South Initiative (NSI)
41. Our Journey
42. Parti Sosialis Malaysia (PSM)
43. Pelangi Campaign
44. Pemuda PSM
45. Pemuda Sosialis
46. Peoples Like Us Support Ourselves (PLUsos)
47. Persahabatan Semparuthi
48. Persatuan Alam Sekitar Klang
49. Persatuan Kebajikan Tanah Perkuburan Tamil (Hindu Kristian) Paling Jaya, Semenyih
50. Persatuan Kesedaran Komuniti Selangor (Empower)
51. Persatuan Sahabat Wanita Selangor (PSWS)
52. Pertubuhan Pertolongan Wanita (WAO)
53. Pusat Komas
54. Queer Lapis
55. Saya Anak Bangsa Malaysia (SABM)
56. Seksualiti Merdeka
57. Suara Rakyat Malaysia (SUARAM)
58. Suara Siswa UM
59. Tenaganita
60. UMANY
61. University of Malaya Students Union
62. UTM-MJIIT Voices
63. Kesatuan Pekerja-pekerja Keretapi Malaysia (RUM)