PEMULIHAN NASIONAL : Haluan Baru untuk Malaysia

PEMULIHAN NASIONAL : Haluan Baru untuk Malaysia

Kelemahan struktur pentadbiran Malaysia telah didedahkan apabila pandemik COVID-19 melanda.

Sistem ekonomi neoliberal jelas gagal melindungi rakyat terbanyak apabila sebuah pandemik sebegini menyerang kita. Pemerintahan yang pro-korporat telah melemahkan batu asas jaringan perlindungan sosial selama ini lalu mendedahkan rakyat kepada pelbagai tekanan sosioekonomi.

Kegagalan tersebut perlu diatasi untuk pulih dari pandemik ini serta mengukuhkan asas jaringan perlindungan sosial supaya kita bersedia menangani cabaran pada masa akan datang.

Oleh itu, PSM melancarkan suatu pelan PEMULIHAN NASIONAL : Haluan Baru Untuk Malaysia dengan seruan “Permintaan Rakyat Mudah Je” untuk mengalakkan rakyat bersama menentukan hala tuju pembangunan negara.